1.      Vispārejie noteikumi

Noteikumi attiecās uz visiem pirkumiem, kas veikti "BabyMix" interneta veikalā BabyMix.lv, turpmak teksta - Pārdevējs. Veicot pasūtījumu, 

Pircējs apliecina to, ka pilnībā piekrīt Pārdevēja pirkšanas līguma noteikumiem un apņemās tos ievērot.

 2.      Pasūtijuma veikšana

2.1.Darbības, kas jāveic, lai realizētu 

 pasūtījumu "BabyMix" interneta veikalā:

  • Pircējs izvēlas preci.
  • Pircējs atzīmē daudzumu, ka arī norāda preces īpašības (krāsa, izmērs utt.), ja tas tiek pieprasīts.
  • Pircējs nospiež pogu „Ielikt grozā”. Pirkuma grozā var veikt izmaiņas, ja Pircejs pārdomājis vai izvēlējies kādu citu produktu no Pārdevēja piedāvājuma.
  • Kad izvēle pabeigta, tad Pircējs spiež pogu „Norēķināties” un seko turpmākam norādēm.
  • Pircējs norāda preces saņemšanas veidu. Iespējams izvēlēties ekonomisko piegādi uz kādu no „BabyMix” veikaliem vai standarta piegādi uz sevis norādito adresi.
  • Turpinot, Pircējs izlasa un apstiprina, ka piekrīt Pirkšanas līguma noteikumiem un spiež pogu „Apstiprināt Pasūtījumu”.
  • Pārdevējs saņem Pircēja pasūtījumu. Pircēja norādītajā e-pasta 1. darba dienas laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs saņem e-pastu par pasūtījuma rezervēšanu un rēķinu, kur iekļauta izvēlētās preces cena un piegades cena;
  • Pircējs apmaksā rēķinu, pārskaitot rēķina noradito summu uz Pārdevēja kontu bankā.
  • Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam par preces piegadi nosūtot vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

2.2. Pasūtījums ir aktīvs 5. darba dienas. Neapmaksāšanas gadījumā, tas automātiski tiek dzēsts.

2.3. Pasūtījuma korekcijas iespējams veikt 1. darba dienas laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.


3. Norēķinu kārtība, pasūtījuma izpildes termiņš, piegāde un saņemšana 

3.1. Visas cenas "BabyMix" interneta veikalā ir uzrādītas Euro (EUR) ar pievienotas vērtības nodokli. Preces cena nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

3.2. Pircējs veic apmaksu pirms preces saņemšanas, apmaksājot rēķinu uz norādītiem bankas rekvizītiem.

3.3. Cenas, kas norādītas pie preces, var tikt mainītas pēc  Pārdevēja ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot pircējus. Pasūtītās, bet neapmaksātās preces cena, ir spekā 5. darba dienas.

3.4. Bezmaksas piegāde attiecināma uz precēm, kuras izvēlētas saņemt noliktavā  Rīgā, Ķengaraga iela 1A.

3.5. Ja Klients izvēlējies saņemt preci, sevis izvēlētā adresē, tad prece tiek piegādāta 3 līdz 5. darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci.

3.6. Ja Klients izvēlējies bezmaksas piegādi  kādā no rotaļlietu veikaliem „BabyMix”, tad preci iēspejams saņemt 5 lidz 10 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci.

3.7. Pēc preces saņemšanas Pircēja pienākums ir uzmanīgi atvērt vaļā saņemto sūtījumu, nesabojājot Preces iepakojumu un saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturēties pret preci.


4. Pasūtijuma atcelšanas, atteikšanās no preces/pakalpojuma un pirkuma atmaksas kartība.

4.1. Pircējam ir tiesības 14 (

četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža izteikt pretenzijas par preces atbilstību līgumam, tās kvalitāti vai komplektāciju rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz babymix.lv@gmail.com. Konstatētie defekti, nepilnības un trūkumi tiek novērsti LR likumdošanas aktos paredzētajā termiņā.

4.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendaro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz babymix.lv@gmail.com. Pircējs apņemās 7. kalendāro dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas nosūtīt preci pilnā komplektācijā atpakaļ Pārdevējam uz adresi Rīgā, Ķengaraga iela 1A . Atteikšanās gadījuma, aicinam Pircēju nosūtīt preci atpakaļ nesabojātā tirdzniecības iepakojumā, ja šāds iepakojums precei bija paredzēts.

4.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegumu par atteikšanos no pirkuma, saņem atpakaļ nosūtīto preci un atmaksā Pircējam preces vērtību 30 dienu laikā. Summa tiek atgriezta uz klienta maksājumu kartes kontu, no kura veikta apmaksa.

4.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības izteikt pretenzijas un saņemt kompensāciju, ja Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, nav saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturējies pret atpakaļ nosūtīto preci.

5. Noslēguma noteikumi.

5.1. Pircējs apliecina savu piekrišanu pirkuma līguma nosacījumiem piespiežot ikonu „Apstiprinu” pirms pasūtījuma izdarīšanas.

5.2. Pircējam ir tiesības izdrukāt līgumu pirms pasūtījuma veikšanas nospiežot drukāšanas pogu un uzglabāt to drukātā veidā vai lejupladējot to savā datorā un uzglabāt elektroniski.

5.3. Pircēja un Pārdevēja attiecības, kas nav atrunātas šaja līgumā, regulē, Latvijas Republikas tiesiskie akti.

5.4. Līgums stājas spekā tā parakstīšanas brīdī un ir spekā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.5. Strīdi par līguma izpildīšanu tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumiem tiesā.